สำนักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3, 10, 12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: (662) 797-7000
โทรสาร: (662) 797-7001, (662) 797-7002
อีเมล์:
โรงงาน
สระบุรี
เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 และเลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ กม. ที่ 129-131 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทรศัพท์: (036) 240-930
สำนักงานขาย
เชียงใหม่
เลขที่ 220 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
ขอนแก่น
เลขที่ 171/358 - 361 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 13/29 ถ.สุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์บริการอินทรี
สำนักงานใหญ่
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3, 10, 12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1732
โทรสาร: (662) 797-7001, (662) 797-7002
อีเมล์:
ศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี
11 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสระบุรี
เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 และเลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ กม. ที่ 129-131 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทรศัพท์: 1732
อีเมล์: