เสาเข็ม ถึงจะมองไม่เห็น แต่จำเป็นและสำคัญ
2 กรกฎาคม 2563
 

เสาเข็ม ถึงจะมองไม่เห็น แต่จำเป็นและสำคัญเสาเข็มเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของอาคารโดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายเทน้ำหนักของตัวอาคารลงสู่พื้นดินเพื่อป้องกันการทรุดตัวของอาคารนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วเสาเข็มแบ่งออกเป็น 2ประเภทใหญ่ๆ คือ เสาเข็มตอก และ เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มตอก มีทั้งเสาเข็มไม้ ซึ่งมักใช้กับอาคารขนาดเล็กและเสาเข็มคอนกรีตซึ่งรับน้ำหนักได้มากกว่าลักษณะรูปทรงของเสาเข็มคอนครีตจะมีหลายแบบนิยมใช้กับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนทั่วไป

เสาเข็มเจาะ แบ่งออกเป็นระบบแห้ง ซึ่งเหมาะกับไซต์งานที่มีพื้นที่แคบและระบบเปียก ซึ่งเหมาะกับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แม้เราจะมองไม่เห็นเสาเข็ม แต่ก็ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของเสาเข็มบางคนต่อเติมบ้าน ทำครัว ทำลานจอดรถ แต่ไม่ยอมตอกเสาเข็มเพื่อกันทรุดก่อนเพราะมองไม่เห็นถึงความสำคัญของเสาเข็มเมื่อเกิดปัญหาพื้นทรุดจึงต้องเสียใจภายหลัง