ปูนอินทรีคว้ารางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง ในงาน SET Awards 2020
16 ธันวาคม 2563
 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำโดย ศิวะ มหาสันทนะ (กลาง) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ยงยุทธ สง่างาม (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการภาพลักษณ์องค์กร รับโล่รางวัลจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ SCCC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2563 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ พรปรารถนา ประมุขชัย (ขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดี ในงาน “SET Awards 2020” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้  ตลาดหลักทรัพย์ฯ วัดผลจากการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และเศรษฐกิจรวมถึงบรรษัทภิบาล (Environment , Social Governance : ESG) ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติ  เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศของการลงทุนอย่างยั่งยืน

ย้อนกลับ