ปูนอินทรีมอบ 2 ล้านบาท สร้างโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 12
27 มกราคม 2564
 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงิน 2 ล้านบาท ให้แก่ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อก่อสร้างโรงอาหารและบ้านพักครู ณ “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี” จ.อำนาจเจริญ ภายใต้โครงการ “โรงเรียนสีเขียว” ปีที่ 12 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ หรือ ปรับปรุงอาคารเรียนไปแล้ว 32 โรงเรียน

ย้อนกลับ