ปูนอินทรีส่งมอบอาคารที่พักครูและอาคารเรียนเอนกประสงค์ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อ. เชียงคำ จ. พะเยา
3 มีนาคม 2564
 

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข (ที่ 3 จากขวา) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี และ สุจินตนา วีระรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด จัดพิธีส่งมอบอาคารที่พักครูและอาคารเรียนเอนกประสงค์ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อ. เชียงคำ จ. พะเยา ตามโครงการ “โรงเรียนสีเขียว” หรือ “INSEE Green School” และโครงการ “ฉลาดคิดพิชิตขยะ” โดย บริษัท อินทรี อิโคไซเคิล จำกัด โครงการที่จะช่วยสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและคัดแยกขยะให้แก่ครู นักเรียน และชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.วชิระ พยาน้อย (กลาง) ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นตัวแทนผู้รับมอบ โดยมี นฤดล ดำริเลิศวรกุล (ซ้ายสุด) ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) สุมาลี ใจดี (ที่ 2 จากซ้าย) นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ นพรัตน์ โรสซิเทอร์ (ขวาสุด) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายปูนซีเมนต์ถุงภายในประเทศ ภาคเหนือ 1, 2 ให้เกียรติร่วมงาน ณ บ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ย้อนกลับ