ปูนอินทรี มอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา จ.สระบุรี
2 มิถุนายน 2564
 

เพื่อส่งมอบกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ล่าสุด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง หรือ ปูนอินทรี โดย วสันต์ อมิตรสูญ (ที่ 3 จากซ้าย ล่าง) รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี, วิบูลย์ แซ่ล้อ (ซ้ายสุด ล่าง) ผู้จัดการอาวุโส พร้อมพนักงานปูนอินทรี จ.สระบุรี มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา จ.สระบุรี เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ที่ 3 จากขวา ล่าง) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, เอกพร จุ้ยสำราญ (ขวาสุด ล่าง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, วรสุดา รัตนสุคนธ์ (ที่ 2 จากขวาล่าง) นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี และ นพดล ชีวะอิสระกุล (ที่ 2 จากซ้ายล่าง) อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ย้อนกลับ