คณะกรรมการแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
17 มิถุนายน 2565
 

ภานุวัฒน์ ตริยางกูร (ที่ 2 จากขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการแร่  ให้เกียรตินำคณะกรรมการแร่และฝ่ายเลขานุการฯ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข้าศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน” ณ สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี ศิวะ มหาสันทนะ (ขวาสุด) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารปูนอินทรีร่วมให้การต้อนรับ และจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ การฟื้นฟูเหมือง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต และการดูแลสิ่งแวดล้อมโดย  วิบูลย์ แซ่ล้อ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโสฯ สายงานกิจการสระบุรี และบรรยายประเด็นเรื่อง กิจกรรม CSR กองทุนพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ โดย สุนันท์ สำเรียนรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนเยี่ยมชมสวนแปลงเกษตรพอเพียง อุดหนุนสินค้า OTOP ชุมชนทับกวาง ภายในสวนมิ่งมงคลฯ โดยมี นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ (กลาง) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ เลขานุการคณะกรรมการแร่ และ สกล จุลาภา (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ (กพร) ให้เกียรติเข้าร่วมงานเมื่อเร็วๆนี้

ย้อนกลับ