ท่องเที่ยวประจำปี 2561 เมืองกีซ่า-ไคโร-อเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์
24 ธันวาคม 2561
 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2561 ให้แก่คู่ค้าปูนอินทรีทั้งหมด 40 ท่าน ระหว่างวันที่  13-18 ธันวาคม 2561 ปีนี้ปูนอินทรีได้นำลูกค้าบินเหินฟ้าสู่เมืองกีซ่า-ไคโร-อเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ เยี่ยมเยือนดินแดนแห่งอารยธรรม สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 6 วัน 3 คืน เราจะนำลูกค้าทุกท่านเดินทางเหินฟ้าสู่กรุ่งไคโร ประเทศอียิปต์ ชมมหาปีรามิด สฟิงซ์ พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี ป้อมซิทาเดล ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลีลี ขี่อูฐ ชมปิรามิด เมืองกีซ่า และ ดินเนอร์ล่องเรือท้องกระจกชมแม่น้าไนล์ ด้วยบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนปูนอินทรีด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและลูกค้า โดยตลอดทริปนี้ลูกค้าผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจไปกับสถานที่สำคัญๆต่างๆ ดื่มด่ำกับผู้คนและวัฒนธรรมที่งดงาม การท่องเที่ยวในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าปูนอินทรีที่กลับมาพร้อมความสนุกสนานและรอยยิ้มกันอย่างเต็มที่

ย้อนกลับ