จากจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็งสู่การมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง อินทรีคอนกรีตคือทุกคำตอบ
ของงานคอนกรีต หลากหลายผลิตภัณฑ์ คลอบคลุมทุกความต้องการ
คอนวูด เป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ คุณภาพสูงที่ใช้ เทคโนโลยีชั้นสูงจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ทั้งปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ และ เยื่อเซลลูโลส
Insee-TVC.jpg
ปูนกาวอินทรี
หนึบ แน่น ติดไว ไม่หลุด
เทคโนโลยี นาโนล็อค ยึดเกาะพิเศษ
ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ คือ กาวซีเมนต์คุณภาพสูง ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ ให้มีการ ยึดเกาะได้มากขึ้น กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหลมีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้องอย่าง พอเพียง
และไม่หลุดร่อน
เ รื่ อ ง ร า ว น่ า ส น ใ จ ใ น อิ น ท รี
INSEE_Super.png
อินทรีซูเปอร์
PRODUCT
สูตรใหม่ ถูกพัฒนาให้เนื้อปูนเข้มข้นมากขึ้น ฉาบลื่นนุ่มและยึดเกาะดีกว่าเดิม พิสูจน์โดยช่างฉาบมืออาชีพแล้วว่า ใช้ผสม และฉาบได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมขนาด 50 กิโลกรัมทั่วไป
รายละเอียด
INSEE_Garden.png
งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 27
NEWS
พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 27 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในโอกาศที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด
meeting_th.jpg
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558
INVERTOR
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จําากัด (มหาชน) วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
รายละเอียด
AR_th.jpg
รายงานประจําปี 2557
INVESTORS
รายงานประจําปี 2557 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จําากัด (มหาชน)
รายละเอียด
ค ร อ บ ค รั ว อิ น ท รี