Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI INSEE VIỆT NAM

Về chúng tôi

Tầm nhìn: Cung cấp các dịch vụ logistics tốt nhất để tạo ra giá trị tối ưu cho Khách hàng và các bên hữu quan của chúng tôi.

Sứ mệnh: Chúng tôi liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất, giao nhận và vận chuyển hàng hóa diễn ra tại đúng thời điểm, địa điểm với chi phi tối ưu nhất trong khi vẫn đạt được mức độ dịch vụ cao nhất cho Khách hàng của chúng tôi.

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA INSEE NHANH CHÓNG VÀ HIỆU QUẢ THÔNG QUA CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIÊN TIẾN VÀ TRANG THIẾT BỊ XUẤT HÀNG HIỆN ĐẠI SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BAO TIỆN LỢI.

Mạng lưới phân phối logistics rộng lớn bao gồm 5 trạm nghiền & nhà máy cùng nhiều kho bãi, phủ khắp thị trường tại 23 tỉnh thành phía Nam Việt Nam.

Trang bị thiết bị xuất xi măng hiện đại tại Nhà máy nhằm giúp khách hàng tận dụng tối đa lợi thế vận tải bằng đường thủy nội địa tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như vận tải thông qua đường bộ với bao bì được đóng gói sạch sẽ và an toàn.

vn-services-logistic-01
 
AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI INSEE: HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TRONG DỊCH VỤ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG GIÚP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG ĐỒNG THỜI DUY TRÌ CHÍNH SÁCH KHÔNG TỔN HẠI TRONG QUÁ TRÌNH GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA.

Con người: Duy trì đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chương trình Cải thiện An toàn liên tục để đạt được chính sách không tổn hại cho nhân viên, nhà thầu và khách hàng.

Phương tiện: Tiến hành kiểm tra định kỳ xe tải và sà lan của INSEE để đảm bảo điều kiện an toàn trong quá trình vận hành.

Hệ thống An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp: Áp dụng hệ thống An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp của Tập đoàn và thực hiện quản lý an toàn nhà thầu (CSM) để đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn.

vn-services-logistic-03