ARIBANETWORK
เข้าระบบ ARIBA
ไปที่ ARIBA
ลงทะเบียนผู้ขายรายใหม่
เมื่อผู้ขาย-ผู้ให้บริการจะเข้าร่วมการใช้ระบบงาน ARIBA
เพื่อติดต่อขายสินค้า/บริการ กับ บริษัทฯปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สามารถทำการลงทะเบียนโดยตรงได้ที่ http://supplier.ariba.com
และหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง
เนื่องด้วยปัจจุบัน การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชิงธุรกิจได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการรวมระบบเครือข่ายการพยายามเชื่อมโยง และรวมระบบต่างๆ ระหว่างบริษัทและผู้ขายผ่าน ARIBA NETWORK เพื่อช่วยเปิดโอกาสในการกระจายข้อมูล การสื่อสารในการงานจัดซื้อจัดหาอย่างต่อเนื่อง
รู้จัก ARIBA คือระบบเครือข่ายธุรกิจที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในโลก ที่รองรับผู้ค้าได้ทุกขนาดธุรกิจ สามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา จากอุปกรณ์การสื่อสารได้ทุกชนิด (มือถือ , แทปเลท เป็นต้น) และสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 5 ล้านราย
เชื่อมโยงถึงกว่า 1 ล้านบริษัทใหญ่
มูลค่าการออกใบสั่งซื้อมากกว่า 40 ล้านฉบับ
มีการออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบมากกว่า 60 ล้านฉบับ
มูลค่าการซื้อขายประมาณ 460 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มีคู่ค้าถึง 190 ประเทศ
สกุลเงินกว่า 72 สกุล
รองรับระบบภาษีถึง 36 ประเทศ
ประโยชน์ที่ผู้ขาย-ผู้ให้บริการจะได้รับ
สามารถหาผู้ซื้อที่พร้อมจะซื้อได้เพิ่มมากขึ้น
เร่งรอบ Sales cycle ให้มากขึ้น
เพิ่มการรักษาสัมพันธภาพต่อลูกค้าเก่าได้มากขึ้น
สามารถคาดหมายล่วงหน้าสำหรับช่วงเวลาในการรับเงินค่าสินค้า/บริการได้
ประโยชน์ที่มีต่อผู้ขายที่ใช้งานระบบ Ariba Network
ใช้ระบบการจัดการใบสั่งซื้ออิเลคทรอนิคส์ PO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนในการให้บริการ SCCC
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า, สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
และเพิ่มความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจกับ SCCC และลูกค้าอื่นๆ มากขึ้น
เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ
Link :
หน้าโปรแกรมสมาชิกผู้ขายของระบบ Ariba Network - http://www.ariba.com/suppliermembership
Ariba Network ประเด็นร้อนและคำถามที่พบบ่อย - https://connect.ariba.com/anfaq.htm
Ariba สถิติคลาวด์(Cloud Statistics) – http://trust.ariba.com
รายละเอียดข้อมูลและการแจ้งเตือนล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าและตารางเวลาการปิดระบบและอื่นๆ ถ้ามีในช่วงเหตุการณ์ ณ วันนั้นๆ
Ariba ดิสโควเวอร์รี่ (Discovery) - http://www.ariba.com/solutions/discovery-for-suppliers.cfm
Ariba Network การแจ้งเตือน (Notifications) - http://netstat.ariba.com
ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งระยะเวลาในการปิดปรับปรุงระบบ, โปรแกรมรุ่นใหม่ๆ และรูปแบบการใช้งานใหม่ๆ