กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะในทะเล ร่วมดูแลรักษามหาสมุทรอย่างยั่งยืน
8 มิถุนายน 2565
 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง นำโดย บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม World Ocean Day 2022 วันทะเลโลก รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” จัดโดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี คุณสุจินตนา วีระรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด มอบปูนซีเมนต์จำนวน 200 ถุง ให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นำไปทำบล๊อคปูพื้นจากขยะพลาสติกในทะเล ร่วมกับชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง เพื่อจัดการปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้ขยะ อีกทั้งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ

อินทรี อีโคไซเคิล ยังได้ร่วมออกบูธนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและบริการปัญหาขยะพลาสติกในทะเลและแหล่งน้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการปัญหาขยะจึงมีความสำคัญและจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของอินทรี อีโคไซเคิล ในการบริหารจัดการขยะของเสียอย่างยั่งยืน และยังเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 (INSEE Sustainability Ambition 2030)  ของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

ย้อนกลับ