ปูนอินทรีรับเข็มเชิดชูเกียรติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านโครงการโรงเรียนสีเขียว
6 พฤษภาคม 2566
 

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข (ซ้าย) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียว เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล เป็นปีที่ 14 โดยมี พลตำรวจเอก สมพงษ์ ชิงดวง (ขวา) ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้มอบ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ย้อนกลับ