ปูนอินทรีสนับสนุนโครงการอบรม ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
31 พฤษภาคม 2560
 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดงานโครงการอบรม “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มาตรฐานใหม่และทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต” ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) โดยมี คุณศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรม Centra Central Station Hotel Bangkok

ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยมีผู้บริหารจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ Mr.Pieter Georges Keppens - Head of Group Product and Technical Solution และคุณยุทธพล ใจดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐาน และประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อม สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) รวมทั้งวิทยากรมากประสบการณ์จากสถาบันต่างๆ มาร่วมบรรยายและเสวนาในหัวข้อดังกล่าว นอกจากนั้นภายในงานยังมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และคอนกรีต โดยครั้งนี้ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร สูตรรักษ์โลก ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ย้อนกลับ