เรามั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของซีเมนต์ทุกๆ ตันผลิตจากโรงงานของเรา โดยมีการใช้ เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification System) เพื่อควบคุมทุกกระบวนการ ของการเข้ารับสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีคุณภาพ และตาม เวลาที่กำหนด