ทับหลังสำเร็จรูป
INSEE SUPERBLOCK G4|G6
ผลิตจาก ปูนซีเมนต์ + ทราย + ปูนขาว + สารก่อฟองอากาศ และผ่านการอบไอน้ำด้วยแรงดันสูง ซึ่งต้องใช้ทั้งความร้อนและความดันที่สูงต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 14 ชม.
ทำให้มีความแข็งแกร่ง และเกิดเป็นผลึกคริสตัลของแคลเซียม ซีลิเกตนับล้านๆ ชิ้น สานถักทอกันเป็นโครงสร้างที่มั่นคง อีกทั้งฟองอากาศแบบปิดทำให้ส่งผ่านความร้อนได้ช้า และไม่กักเก็บความร้อน การอบไอน้ำแรงดันสูงเป็นพัฒนาการเพิ่มความแข็งแกร่งของอิฐ ให้รับแรงอัดและแรงดัดเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพ คงทน ทนทานมากขึ้น
วิธีการผสมปูนด้วย ทับหลังสำเร็จรูป
อ่านเพิ่มเติม
ขนาด & มิติ
Block
 
 • ความสูง 20, 30, 40 ซม.
 • ความยาว 60 ซม.
 • ความหนา 5/7.5/9/10 ซม.
 • และเพิ่มทุกๆ 0.5 ซม. จนถึง 25 ซม.
Lintel
 
 • ความสูง 20, 30, 40 ซม.
 • ความยาว 60 ซม. ถึง 5 เมตร
 • ความหนา 5/7.5/9/10 ซม.
 • และเพิ่มทุกๆ 0.5 ซม. จนถึง 25 ซม.
Panel
 
 • ความสูง 20, 30, 40 ซม.
 • ความยาว 1 เมตร ถึง 5 เมตร
 • ความหนา 5/7.5/9/10 ซม.
 • และเพิ่มทุกๆ 0.5 ซม. จนถึง 25 ซม.
ขนาด/ ชนิด/
ความหนาแน่น
ปริมาณที่ใช้
(ต่อ ตร.ม.)
ปริมาณที่ใช้ (ต่อ ตร.ม.)
G4 G4
20 x 60 x 5 ซม. 8.33 ก้อน1.4 - 1.6 กก. 1.4 - 1.6 กก.
20 x 60 x 7 ซม. 8.33 ก้อน1.9 - 2.1 กก. 1.9 - 2.1 กก.
20 x 60 x 7.5 ซม. 8.33 ก้อน2.0 - 2.5 กก. 2.0 - 2.5 กก.
20 x 60 x 8 ซม. 8.33 ก้อน2.2 - 2.6 กก. 2.2 - 2.6 กก.
20 x 60 x 9 ซม. 8.33 ก้อน2.5 - 3.0 กก. 2.5 - 3.0 กก.
20 x 60 x 10 ซม. 8.33 ก้อน2.7 - 3.2 กก. 2.7 - 3.2 กก.
20 x 60 x 12.5 ซม. 8.33 ก้อน3.5 - 4.0 กก. 3.5 - 4.0 กก.
30 x 60 x 7.5 ซม. 5.55 ก้อน1.7 - 2.0 กก. 1.7 - 2.0 กก.
30 x 60 x 8 ซม. 5.55 ก้อน1.8 - 2.1 กก. 1.8 - 2.1 กก.
30 x 60 x 9 ซม. 5.55 ก้อน2.0 - 2.5 กก. 2.0 - 2.5 กก.
G4 GOLD G4 GOLD
20 x 60 x 7 ซม. 8.33 ก้อน1.9 - 2.1 กก. 1.9 - 2.1 กก.
20 x 60 x 7.5 ซม. 8.33 ก้อน2.0 - 2.5 กก. 2.0 - 2.5 กก.
20 x 60 x 10 ซม. 8.33 ก้อน2.7 - 3.2 กก. 2.7 - 3.2 กก.
30 x 60 x 7.5 ซม. 5.55 ก้อน1.7 - 2.0 กก. 1.7 - 2.0 กก.
 • ราคาสินค้าตามข้างต้น ใช้เฉพาะโครงการที่สั่งซื้อเงินสด ตั้งแต่ 144 ตร.ม. ขึ้นไป
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ใช้ราคานี้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทับหลังสำเร็จฯ ใช้ในกรณีไม่ได้หล่อเอ็น คสล. รอบวงกบประตูหน้าต่าง
มาตรฐาน มอก. 1505-2541 ชั้นคุณภาพ 4
ตารางเปรียบเทียบ
ขนาดอิฐมวลเบาอบไอน้ำ G 6
ความหนาแน่น
( kg/m 3 )
800
แรงอัด
( kg/m 2 )
75
แรงดัด
( kg/m 2 )
22.5
ขนาดอิฐมวลเบาอบไอน้ำ G 4
ความหนาแน่น
( kg/m 3 )
700
แรงอัด
( kg/m 2 )
50
แรงดัด
( kg/m 2 )
15
ขนาดอิฐมวลเบาอบไอน้ำ G 2
ความหนาแน่น
( kg/m 3 )
500
แรงอัด
( kg/m 2 )
25
แรงดัด
( kg/m 2 )
7.5
อิฐมวลเบาอบไอน้ำ
ความหนาแน่น
( kg/m 3 )
900
แรงอัด
( kg/m 2 )
35
แรงดัด
( kg/m 2 )
10.5
อิฐมอญ
ความหนาแน่น
( kg/m 3 )
1800
แรงอัด
( kg/m 2 )
35
แรงดัด
( kg/m 2 )
10.5
อิฐบล็อก
ความหนาแน่น
( kg/m 3 )
1950
แรงอัด
( kg/m 2 )
30
แรงดัด
( kg/m 2 )
9
ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตร
ราคา
INSEE
SUPERBLOCK G4
หนา 7.5 ซม.
210 บาท ขนาด 20 X 60 X 7.5 cm. (8.33 ก้อน/ตร.) (ราคาขนส่งในกรุงเทพฯ และปริมณทล)
อิฐมอญ 60 บาท ใช้ปริมาณ 100-130 ก้อน/ตร.ม. 0.35-0.80 สต./ก้อน
ข้อได้เปรียบเทียบเมื่อใช้ INSEE SUPERBLOCK G4 ทำงานรวดเร็วเร็วกว่า 2-3 เท่าตัว ที่เป็นผนังทึบไม่มีช่องเปิด
ปูนก่อ
INSEE
SUPERBLOCK G4
หนา 7.5 ซม.
11 บาท ใช้ก่อความหนาที่ 2-3 มม. (50 กก./ถุง) ก่อได้ที่ 20-25 ตร.ม. (ปูนกาวพิเศษ)
อิฐมอญ 40 บาท ใช้ปูนผสมมือ (เสียเวลาในการทำงาน) และแรงงานคน
ข้อได้เปรียบเทียบเมื่อใช้ INSEE SUPERBLOCK G4 ประหยัดปูนก่อกว่าและไม่ทำให้ โครงสร้างรับน้ำหนักเกิน ความจำเป็นในระยะยาว
ปูนฉาบ
INSEE
SUPERBLOCK G4
หนา 7.5 ซม.
70 บาท ปูนฉาบสำเร็จรุปมวลเบา (รวมฉาบ 2 ด้านหนา 1-1.5 ซม.)
อิฐมอญ 210 บาท ขนาด 20 X 60 X 7.5 cm. (8.33 ก้อน/ตร.) (ราคาขนส่งในกรุงเทพฯ และปริมณทล)
ข้อได้เปรียบเทียบเมื่อใช้ INSEE SUPERBLOCK G4 ประหยัดปูนก่อกว่าและไม่ทำให้ โครงสร้างรับน้ำหนักเกิน ความจำเป็นในระยะยาว
ค่าแรง/ฉาบ
INSEE
SUPERBLOCK G4
หนา 7.5 ซม.
120 บาท (สามารถใช้แรงงานทั่วไปได้) ทางบริษัทฯ มีทีมงานสาธิตบริการทั่วประเทศ
อิฐมอญ 120 บาท ไม่มีทีมงานบริการและสาธิต
ข้อได้เปรียบเทียบเมื่อใช้ INSEE SUPERBLOCK G4 มีทีมงานสาธิตในการให้บริการ ทั่วประเทศและทีมตรวจสอบ คุณภาพที่คอยให้คำปรึกษา ในด้านเทคนิคการทำงาน
ค่าเสาเอ็น ทับหลัง
INSEE
SUPERBLOCK G4
หนา 7.5 ซม.
พื้นที่ไม่เกิน 9 ตร.ม. (3x3 ม.) หรือถ้าใช้ block ที่มีความหนาตั้งแต่ 9.0 ซม. ขึ้นไปสามารถใช้ทับหลังสำเร็จรูปของ INSEE SUPERBLOCK ทำให้ไม่เสียเวลาหล่อแบบ
อิฐมอญ 40 บาท/ ตร.ม. ต้องทำทับหลังทุกๆ 6 ตร.ม.
ข้อได้เปรียบเทียบเมื่อใช้ INSEE SUPERBLOCK G4 สามารถลดขั้นตอนการทำงานลงได้ ทำให้งานเสร็จเร็วกว่ากำหนดที่ตั้งไว้
ค่าสูญเสีย ในการขนส่ง
INSEE
SUPERBLOCK G4
หนา 7.5 ซม.
ลดหนี้ตามความเป็นจริง
อิฐมอญ 10 % (5 บาท / ตร. ม.)
ข้อได้เปรียบเทียบเมื่อใช้ INSEE SUPERBLOCK G4 สามารถกำหนดต้นทุนที่แน่นอน
รวมค่าของ/ ค่าแรง
INSEE
SUPERBLOCK G4
หนา 7.5 ซม.
471
อิฐมอญ 445
จุดเด่นของอิฐมวลเบา
INSEE SUPERBLOCK
เป็นผนังทนไฟ
ได้ถึง 4 ชม.
เบากว่าอิฐมอญถึง 2 เท่า
ช่วยให้ประหยัดโครงสร้างลงได้
กันเสียงได้ดีกว่าอิฐมอญ
ปราศจากเสียงก้อง
มีความแข็งแรงและรับแรงอัด
ได้มากกว่าอิฐมอญ
เลื่อยตัดแต่งได้ง่าย
ก่อได้รวดเร็วกว่าอิฐมอญ 3 เท่า
เป็นฉนวนกันความร้อน
ได้ดีกว่าอิฐมอญ 6 เท่า
กันความร้อนในฤดูร้อน
ได้ดีกว่าอิฐมอญ 6 เท่า
ผลิตด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม
แต่ละก้อนมีขนาดเท่ากัน
ไม่มีปัญหาแตกร้าวของปูนฉาบ
ลดปริมาณปูนฉาบ 6 เปอร์เซนต์
วัสดุ - อุปกรณ์
ปูนฉาบเบอร์ 13
ปูนก่อเบอร์ 23
เกรียงใสปรับระดับ
เกรียงใสกระดาษทราย
เลื่อย
พายกวนปูน
เกรียงก่อ
ค้อนยาง
เหล็กเซาะร่อง
หมวกป้องกัน
ขั้นตอนการทำงานกับ INSEE SUPERBLOCK
ขั้นตอนการก่อ
 
1
 
 • ผสมปูนก่ออิฐมวลเบาอินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 23 ตามอัตราส่วนผสม ที่ระบุไว้ด้านหลังถุงโดยใช้พายกวนปูน ใส่สว่าน ตีให้เนื้อปูน แตกเหลวเป็นครีม
2
 
 • ใช้เกรียงก่อบล็อกมวลเบา ตักปูนที่ผสมแล้ว มารูดที่สันก้อนบล็อกทั้ง 2 ด้าน
3
 
 • รูดปูนบนสันบล็อกทุกแนวก่อ ก่อนนำบล็อกมาวางทับ โดยการก่อต้องวางแนวสลับก้อน ไม่น้อยกว่า 10-15 ซม.
4
 
 • ใช้ค้อนยางในการเคาะปรับระดับก้อนเพื่อให้แนวการก่อบล็อกยึดติดแน่น เนื้อปูนกระจาย เต็มหน้าสัมผัสก้อนบล็อก ไม่เป็นโพรง.
ขั้นตอนการฉาบ
 
5
 
 • ผสมปูนเค็มแข็ง ทำปุ่มระดับที่ผนังก่อนการฉาบ 1-2 วัน
 • ความหนาของเนื้อปูนฉาบไม่ควรเกิน 1.5 ซม.
6
 
 • ผสมปูนฉาบอินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 13 ตามอัตราส่วนผสมที่ระบุด้านหลังถุง โดยการผสมต้องใช้ไม้ในการผสม หรือผสมไว้ในกระบะปูน
7
 
 • ฉีดน้ำที่ผนังให้ชุ่มแล้วฉาบด้วยปูนฉาบอินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ เบอร์ 13
 • ในกรณีการฉาบผนังหนาเกิน 1.5 ซม. หรือ 15 มม. ควรแบ่งการฉาบ 2 ครั้ง คือฉาบหน้าลายทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงฉาบหน้าจริง
8
 
 • ใช้สามเหลี่ยมปาดปูน แต่งผิวหน้าของปูนฉาบให้เรียบ แล้วจึงทำการปั่นหน้าลงฟองน้ำ
 • ใช้สามเหลี่ยมปาดปูน แต่งผิวหน้าของปูนฉาบให้เรียบ แล้วจึงทำการปั่นหน้าลงฟองน้ำ

โรงงานราชบุรี

บริษัท  อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

133  หมู่ 9  ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  70000

โทรศัพท์ : (032) 391-223-5 แฟกซ์ : (032) 391-226-7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555175379

สาขาที่ : 00002

โรงงานสิงห์บุรี

บริษัท  อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

9/1 หมู่ที่ 11  ต.บางระจัน  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี  16150

โทรศัพท์ : (036) 816-331-4 แฟกซ์ : (036) 816-335

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555175379

สาขาที่ : 00001