วิสัยทัศน์ เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกันให้กับคู่ค้า พนักงาน และชุมชน เราต้องการสร้างสิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน
พันธกิจ เราผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุดและให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง เรามุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวังของทุกคน โดยผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการดำเนินงานที่ ยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับคู่ค้า ความทุ่มเทพร้อมทั้งทักษะ ความชำนาญของพนักงาน ความห่วงใยชุมชน และความตั้งใจแน่วแน่ในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต
ค่านิยมองค์กร
ทำงานเป็นทีม
เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ยึดมั่นในวิสัยทัศน์เดียวกัน และรวมใจกันเป็นหนึ่งร่วมกับคู่ค้า เพื่อความสำเร็จของทุกคน
ทำสิ่งถูกต้อง
ซื่อสัตย์ต่อกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และ ยึดถือจรรยาบรรณทั้งด้วยคำพูด และการกระทำ
กล้าคิด กล้าทำ
เราคือองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดรับแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นกล้าทำด้วยความกระตือรือร้น และนำเสนอทางเลือกใหม่ที่เหนือความคาดหมาย
ห่วงใย..ใส่ใจอนาคต
เรายึดมั่นการสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นต่อไป เราใส่ใจพนักงาน ดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน และเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ